1

Temat: PHP 5.3 usuwa wsparcie dla SQLite 2

Dzięki "światłej" decyzji twórców PHP poczynając od wersji 5.3 tego języka nie będzie możliwe używanie baz SQLite2 w domyślnej instalacji.
Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że jednym z haseł reklamowych PHP5 było wsparcie dla wbudowanej bazy danych, właśnie SQLite2 (czemu nie 3?, któż to wie...).
Z tego powodu odradzam używanie tej bazy w nowych instalacjach, a jej użytkowników ostrzegam przed nagłą awarią statystyk w przypadku aktualizacji wersji PHP na serwerze.
Istnieje możliwość konwersji baz do nowego formatu (wersja 3. jest niekompatybilna wstecznie, ale za to przynosi wiele usprawnień, w tym znaczny wzrost wydajności i zmniejszenie plików z danymi), ale na chwilę obecną nie ma jeszcze sterownika dla nowego interfejsu dostępu do bazy (prace w toku).
W przypadku systemów uniksowych konwersji można dokonać poleceniem:

sqlite2 plik-w-formacie-2.sqlite .dump | sqlite3 plik-w-formacie-3.sqlite

Gdzie sqlite2 i sqlite3 to nazwy poleceń odpowiednio dla obu wersji baz (w moim przypadku sqlite2 jest dostępne jako sqlite).

Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie.