Historia zmian

2014

 • 4.9.73 - 01/01/2014.
  • dodana reguła wykrywania przeglądarki Otter;
  • dodana reguła wykrywania systemu Windows 8.1;
  • aktualizacja linków w szablonach;

2013

 • 4.9.72 - 01/06/2013.
  • dodana reguła wykrywania nowego UA przeglądarki Opera;
  • poprawiona ścieżka include generowana przez instalator;

2012

 • 4.9.71 - 01/07/2012.
  • dodane wykrywanie systemów operacyjnych Bada i Windows 7;
  • dodane wykrywanie przeglądarek Maxthon i RockMelt;
  • ponownie skompresowane pozostałe pliki PNG dla zmniejszenia rozmiaru pakietu;

2011

 • 4.9.70 - 01/11/2011.
  • zaktualizowana lista krajów oraz wszystkie flagi;
  • próba zachowania informacji o stronie odsyłającej w trybie używającym wyłącznie JavaScript;
  • ponownie skompresowane wszystkie ikony dla zmniejszenia rozmiaru pakietu;
  • dodane wykrywanie iPada, Windows Phone i WebOS;
  • dodane wykrywania przeglądarek mobilnych S60 OSS Browser, Ninesky oraz NetFront Life;
 • 4.9.63 - 01/09/2011.
  • dodane wykrywanie przeglądarek IceCat, Skyfire, UC Browser oraz wersji mobilnych Opery i Safari;
  • dodane wykrywanie robotów sieciowych Covario, DoCoMo oraz Exabot;
  • kilka innych ulepszeń;
 • 4.9.62 - 01/08/2011.
  • Sudan Południowy dodany do listy krajów;
  • poprawione wykrywanie przeglądarki Chrome;
  • poprawione alternatywne wywołanie GeoIP;
 • 4.9.61 - 01/07/2011.
  • ulepszone kanały informacyjne Atom;
  • dodane wykrywanie przeglądarki WebPositive oraz systemu operacyjnego Haiku;
  • zezwolenie na kontrolę używania gettext z użyciem stałej konfiguracyjnej ESTATS_GETTEXT;
  • poprawki związane z przywracaniem kopii zapasowych;
  • kilka innych ulepszeń;
 • 4.9.60 - 01/05/2011.
  • bezpieczniejszy oraz bardziej wydajny zapasowy format tłumaczeń;
  • poprawki i ulepszenia w zbieraniu danych z użyciem JavaScript:
   • poprawiony brak zwiększania wartości w tabelach danych;
   • ulepszone zabezpieczenie przed próbą wypisywania komunikatów błędów w antypikselu;
   • naprawione ignorowanie wartości disabled dla częstotliwości zbierania danych;
  • dodane wykrywanie robotów sieciowych napisanych w Pythonie;
  • zaktualizowane ikony wielu urządzeń przenośnych;
  • wprowadzona stała konfiguracyjna ESTATS_DEMO;
  • kilka innych zmian i poprawek;
 • 4.9.52 - 01/04/2011.
  • poprawki i aktualizacje tłumaczeń;
  • poprawione dialogi potwierdzania;
  • poprawione ostrzeżenia w widoku pustej pojedynczej grupy;
  • kilka innych zmian i poprawek;
 • 4.9.51 - 15/01/2011.
  • dodane wykrywanie robota sieciowego Majestic-12;
  • zaktualizowane polskie tłumaczenie;
  • kilka innych poprawek;
 • 4.9.50 - wersja stabilna - 01/01/2011.
  • bazuje na 4.9.95;
  • dodane wykrywanie mobilnych przeglądarek Bolt i Dolphin;
  • kilka małych poprawek i innych zmian;

2010

 • 4.9.95 - wersja eksperymentalna - 24/12/2010.
  • poprawione przywracanie ustawień domyślnych;
  • instalator powinien ponownie dzialać z PHP 5.2;
  • tabela stron ponownie jest aktualizowana dla każdej odsłony;
  • dodane kilka nowych metod API dla pobierania danych;
  • ulepszone API sterownika bazy danych;
  • kilka innych poprawek;
 • 4.9.94 - wersja eksperymentalna - 01/10/2010.
  • dodane wykrywanie mobilnej przeglądarki Obigo oraz dystrybucji Zenwalk Linux;
  • przemianowanie Szczegółowych na Wizyty oraz ściślejsza integracja z Szczegółami wizyty;
  • opcje CollectData zastępione nową wartością dla CollectFrequency i nową opcją VisitDetails;
  • dane wyświetlane w grupach (w Ogólnych, Technicznych oraz Geolokalizacji) mogą być wyświetlane z użyciem stron;
  • wyjście odpluskwiania jest teraz domyślnie ukryte;
  • dodana możliwość ustawienia cookie w celu ignorowania wizyt z używanej przeglądarki;
  • zaktualizowane polskie tłumaczenie;
  • poprawki w parserze plików INI;
  • odświeżone ikony systemów operacyjnych i robotów sieciowych;
  • oczyszczona lista reguł detekcji robotów sieciowych, usunięte martwe reguły;
  • kilka innych poprawek, optymalizacji i porządków w kodzie;
 • 4.9.93 - wersja eksperymentalna - 15/09/2010.
  • stosowanie ustawień położenia i widoczności dla narzędzi;
  • nowy system cache dla Szczegółowych;
  • ponownie dodane motywy Silver oraz DarkGreen;
  • odświeżone ikony przeglądarek;
  • ponownie dodany sterownik PostgreSQL;
  • nie blokujące sprawdzanie dostępności nowej wersji w przypadku problemów z połączeniem;
  • lepsze reguły dla starych danych odwiedzin (zachowaj, upakuj lub usuń);
  • dodana możliwość ustawienia interwału pełnego kasowania cache;
  • naprawione wykrywanie wtyczki flash;
  • dokończona dokumentacja kodu dla zmiennych klas;
  • naprawione tworzenie kopii zapasowych;
  • domyślna konfiguracja przeniesiona do pliku INI;
  • kilka innych poprawek, optymalizacji, zmian i porządków w kodzie;
 • 4.9.92 - wersja eksperymentalna - 01/09/2010.
  • ponownie dodany instalator;
  • ponownie dodany sterownik SQLite;
  • wsparcie dla SQLite2 zastąpione wsparciem dla SQLite3 (wymaga ręcznej konwersji bazy danych);
  • inne zmiany i porządki w kodzie;
 • 4.9.91 - wersja wewnętrzna - 15/08/2010.
  • wymagana wersja PHP podniesiona do 5.2;
  • nowe API, zorientowane na obiektowość (szkic);
  • nowa architektura sterowników baz danych, korzystająca z technologii PDO;
  • wiele innych zmian, optymalizacji oraz porządków w kodzie;

2009

 • 4.9.90 - wersja wewnętrzna - 08/08/2009.
  • nowy motyw - Fresh;
  • zmiana układu Ogólnych, Technicznych i Geolokalizacji;
  • nowe możliwości widoku Szczegółów wizyty i Szczegółowych;
  • wykres liniowy ze zmiennością czasową dla widoku pojedynczej grupy;
  • możliwość wyświetlania różnicy procentowej względem poprzedniego okresu dla grup i Czasowych;
  • dodany przycisk następny i poprzedni do selektora dat;
  • możliwość porównania wybranego okresu z poprzednim w Czasowych;
  • kolorowanie map z użyciem kolorystyki motywu;
  • oznaczanie ważniejszych miast na mapach;
  • dodane nowe mapy dla Geolokalizacji;
  • zamiana zmiennych na stałe w pliku konfiguracyjnym;
  • listowanie i sprawdzanie dostępności opcjonalnych rozszerzeń PHP w instalatorze;
  • ikony dla kontynentów;
  • dodana metoda wykrywania robotów z użyciem IP;
  • opcja kompresji ZIP przy pobieraniu kopii zapasowych;
  • arkusze CSS dla wydruków;
  • weryfikowanie poprawności adresu strony źródłowej;
  • wiele innych zmian, poprawek i porządków w kodzie;
 • 4.9.22 - 01/08/2009.
  • dodane wykrywanie systemu operacyjnego Android;
  • dodane wykrywanie systemu operacyjnego Windows 7;
  • dodane wykrywanie przeglądarki Arora;
  • dodana reguła dla poprawnego wykrywania przeglądarki Opera 10+;

2008

 • 4.9.21 - 28/09/2008.
  • poprawiony błąd w grupowaniu wyników w przypadku podsumowania popularności wersji przeglądarek i systemów;
  • dodane wykrywanie przeglądarki Chrome;
  • zmienione domyślne zachowanie modułu MySQL, w przypadku wykrycia obu rozszerzeń PHP do obsługi tej bazy danych, teraz preferowane jest tradycyjne rozszerzenie (ze względu na zmiany wprowadzone w tym drugim);
  • kilka innych poprawek;
 • 4.9.20 - 08/08/2008.
  • dodany generator kodu aktywacyjnego w końcowym etapie instalacji;
  • dodana detekcja dwóch przeglądarek i trzech robotów sieciowych;
  • dodane nowe mapy: Czechy, Francja, Kanada, Włochy;
  • poprawione problemy z niewłaściwym ustawianiem prefiksów tabel baz danych (dotyczy PHP 4);
  • poprawki związane z mod_rewrite;
  • stała wartość dla blokowania nadmiernego odświeżania strony (2 sekundy);
  • zmiana stylu wcięć w bibliotekach na tabulacje;
  • kilka innych zmian i poprawek;
 • 4.9.12 - 04/05/2008.
  • poprawione ładowanie alternatywnych tłumaczeń, gdy gettext jest niedostępny;
  • poprawki zapisu konfiguracji;
  • kilka innych drobnych zmian;
 • 4.9.11 - 23/03/2008.
  • poprawki w wykrywaniu robotów;
  • kilka innych drobnych poprawek;
 • 4.9.10 - 20/03/2008.
  • poprawione zbieranie danych Szczegółowych na temat robotów;
  • poprawione wyświetlanie liczby odwiedzin online;
  • poprawki w wyświetlaniu maksimum wizyt;
  • zmiany w schemacie bazy MySQL (kompatybilne wstecz);
  • kilka innych poprawek;
 • 4.9.09 - 02/03/2008.
  • poprawka w module MySQL (dla PHP bez MySQLi);
  • kilka innych drobnych poprawek;
 • 4.9.08 - wersja stabilna - 01/03/2008.
  • aktualizacja niemieckiego tłumaczenia (Fuma);
  • kilka innych drobnych zmian i poprawek;
 • 4.9.07 - wersja RC - 15/02/2008.
  • nowe metody API modułów baz;
  • zapisywanie logu tekstowego w czytelniejszym formacie;
  • dodanie prostego kanału informacyjnego w formacie Atom z podsumowaniami zebranych danych;
  • usunięcie konfiguracji motywów z Zaawansowanych;
  • przeprowadzanie operacji czyszczenia cache i obsługi Szczegółowych i Szczegółów wizyt raz na dobę;
  • nowy format stałych z przedrostkiem ESTATS_;
  • nowe formatowanie znacznika czasu dla modułu SQLite;
  • przebudowa instalatora (w oparciu o wspólny format kopii zapasowych);
  • kilka innych zmian i poprawek;
 • 4.9.06 - wersja beta - 20/01/2008.
  • nowy moduł Firebird (eksperymentalny);
  • użycie systemu gettext do obsługi tłumaczeń;
  • użycie mechanizmu locale;
  • dodatkowa stała ESTATS_MINISTATS, ułatwiająca wygenerowanie mini podsumowania;
  • dodane wykrywanie Midori, iPhone i iPodów;
  • zwalnianie nieużywanej pamięci po zapytaniach SQL;
  • ulepszone kopie zapasowe w formacie SQL;
  • weryfikowanie poprawności instalacji;
  • zapamiętywanie wybranej daty w cookies (nie dotyczy Czasowych);
  • ustawianie obecnego roku dla wyświetlanych danych (innych niż Czasowe) tylko jeśli jest już przynajmniej kwiecień;
  • Szczegółowe:
   • opcja archiwizowania wizyt, bez zapamiętywania Szczegółów wizyty;
   • możliwość wyłączenia zbierania danych o Szczegółach wizyty;
  • Geolokalizacja:
   • możliwość użycia alternatywnej bazy danych w formacie SQLite;
   • skrypt w Pythonie do generowania alternatywnej bazy danych geoip;
  • Czasowe:
   • poprawione wybieranie dat;
   • dodatkowe informacje w dymkach (daty, informacje o maksimum i minimum, liczba odwiedzin przeglądającego gościa);
   • dodane linki w nagłówkach do widoku pojedynczego wykresu;
  • wiele innych drobnych zmian i poprawek;

2007

 • 4.5.21 - 30/12/2007.
  • poprawki w angielskim tłumaczeniu;
  • respektowanie ustawienia opcji zapisywania informacji o ignorowanych wizytach;
  • poprawione wyświetlanie menu;
  • kilka innych drobnych zmian i poprawek;
 • 4.9.05 - wersja alfa - 24/12/2007.
  • reorganizacja struktury katalogów, zmiany w nazewnictwie funkcji, zmiennych itd. (w tym wstępne przygotowania do migracji na PHP >= 5.2);
  • integracja modułów MySQL i MySQLi;
  • obsługa powracających gości;
  • Geolokalizacja:
   • oddzielna biblioteka (możliwość podmiany domyślnej - rozszerzenia geoip);
   • generowanie mapek (kraje: Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone; i kontynenty) i list krajów oraz miast;
   • wyświetlanie tabel dla regionów i miast kraju;
  • Czasowe:
   • integracja z Archiwum;
   • nowe wykresy graficzne (GD);
   • widok pojedynczego wykresu;
  • Szczegółowe:
   • wyświetlanie ikonki z informacjami o geolokalizacji (gdy dostępne);
   • oznaczanie powracających gości;
   • wyświetlanie informacji o innych wizytach gościa (w Szczegółach wizyty);
   • oznaczanie różnych typów wizyt dla motywu Simple;
   • przechowywanie opracowanych danych w cache;
  • Techniczne:
   • dodana tabela proxy;
   • dodawanie różnicy brakujących do braku danych (dane zbierane przez JS);
  • Zaawansowane:
   • możliwość odfiltrowania tylko zmienionych opcji;
   • wyszukiwanie w opisach pól;
   • sprawdzanie czy wartości są różne od domyślnych przy resetowaniu;
  • instalator:
   • nowe opcje konfiguracyjne;
   • część opcji domyślnie ukryta w celu zwiększenia przejrzystości, dostępne jako "Zaawansowane";
  • motywy:
   • niewyświetlanie informacji o ilości pozostałych danych w bloku jeśli wyświetlane są wszystkie dostępne;
   • ustawianie Simple dla przeglądarek o ograniczonych możliwościach;
   • plik CSS ze wspólnymi definicjami;
  • nowy, domyślny, format kopii zapasowych:
   • możliwość przenoszenia danych pomiędzy różnymi modułami;
   • mniejsze pliki wynikowe;
   • zachowana możliwość generowania kopii w formacie SQL;
  • wprowadzenie rozmiaru 16 x 16 dla ikon;
  • widok pojedynczej tabeli - wykresy kołowe (GD);
  • konfiguracje i dane w plikach formatu INI (moduły, wtyczki, języki);
  • dodatkowe informacje o serwerze w panelu;
  • rel="nofollow" dla linków;
  • możliwość zmiany położenia katalogu danych;
  • dynamiczne podmenu dla nowych widoków w Ogólnych, Technicznych, Geolokalizacji i Czasowych;
  • możliwość resetowania wielu tabel jednocześnie;
  • plik htaccess(.txt) - zabrania dostępu do INI, DAT, SQLITE, BAK, SQL; z obsługą rewrite;
  • możliwość zdefiniowania anty piksela, tytułu oraz adresu strony dla zliczania za pomocą JS;
  • zapamiętywanie dodatkowych ustawień użytkownika (cookies);
  • migracja z % na # dla oznaczeń ciągów językowych;
  • zapamiętywanie poprzednich wizyt użytkownika;
  • zamykanie nieużywanego połączenia z bazą danych;
  • opcjonalna kompresja gzip;
  • zmiana nazwy modułu PGSQL na PostgreSQL;
 • 4.5.20 - 30/09/2007.
  • dodane nowe przeglądarki i roboty;
  • poprawiony błąd z zapisem wartości czasu trwania wizyty na stronie Konfiguracji;
  • poprawione problemy z ukrywaniem robotów w Szczegółowych oraz wyświetlaniem listy odwiedzonych stron w Szczegółach (moduły MySQL i MySQLi);
  • poprawiony błąd w Czasowych (moduł SQLite);
  • poprawione ustawianie wartości domyślnych dla motywów (Zaawansowane);
  • poprawki w weryfikowaniu sesji odwiedzającego;
  • dodane odświeżanie cache konfiguracji po przywracaniu kopii zapasowej;
  • kilka drobnych zmian i poprawek;
 • 4.5.10 - 20/07/2007.
  • poprawki w motywie Simple;
  • dodany tytuł do linków ze słowami kluczowymi w Szczegółowych;
  • poprawiony błąd w Czasowych;
  • kilka drobnych poprawek;
 • 4.5.09 - 20/05/2007.
  • poprawka zbierania słów kluczowych;
  • poprawiony błąd przy zapisie liczby wyświetlanych pozycji w trybie edycji;
  • drobne poprawki;
 • 4.5.08 - 06/05/2007.
  • aktualizacja niemieckiego tłumaczenia (Fuma);
  • poprawiona funkcja e_icon;
  • poprawiony błąd w Czasowych;
  • poprawione zbieranie danych za pomocą JS;
  • poprawione numerowanie nowych wizyt w Szczegółowych;
  • poprawione zmienianie hasła administratora;
  • poprawiony problem z cache dla Ogólnych i Technicznych;
  • poprawki drobnych błędów;
 • 4.5.07 - wersja stabilna - 01/05/2007.
  • poprawiony błąd w wykrywaniu Symbiana i Suna;
  • przerobiony generator linków do podstron z danymi (ograniczenie liczby wyświetlanych);
  • poprawka auto wykrywania języka (nie zmienianie języka podanego w adresie przy pierwszym wejściu);
  • poprawione numerowanie stron w Szczegółach wizyty;
  • różne drobne zmiany i poprawki błędów;
 • 4.5.06 - wersja RC - 01/04/2007.
  • nowa wtyczka - Edytor menu;
  • nowy motyw - Simple - dla przeglądarek tekstowych oraz tych bez obsługi CSS;
  • poprawiony błąd w Czasowych, w module SQLite;
  • możliwość wyłączenia przyjaznych adresów (domyślnie są wyłączone);
  • możliwość wyłączenia ikonek w motywie;
  • możliwość nadpisania istniejących tabel w czasie instalacji;
  • zmiany w nazewnictwie zmiennych konfiguracyjnych;
  • ulepszone działanie funkcji e_error - informacje o błędach są bardziej przydatne i zrozumiałe;
  • liczba wyników wyszukiwania w Zaawansowanych wyświetlana na górze strony;
  • rozbudowa systemu motywów;
  • różne drobne zmiany i poprawki błędów;
 • 4.0.50 - 11/03/2007.
  • zlikwidowany problem z serwerami błędnie definiującymi PATH_INFO;
  • aktualizacja antypikseli;
  • zmodyfikowany system powiadamiania o nowej wersji (wyświetla wersję także gdy nie można pobrać informacji o aktualnej stabilnej);
  • dodatkowe motywy dołączone do archiwum;
 • 4.5.05 - wersja beta - 04/03/2007.
  • moduł PostgreSQL;
  • zapamiętywanie hasła administratora po zmianie, jeśli było zapisane w cookies;
  • poprawki w wyświetlaniu wykresu ostatniego miesiąca;
  • zabezpieczenie cache przed odczytem (zmienny sufiks w nazwie pliku) oraz zwiększenie przejrzystości systemu cache;
  • uniezależnienie systemu cache od modułów;
  • dodane rozpoznawanie kilku nowych robotów i przeglądarek;
  • dodane nowe wyszukiwarki;
  • duże zmiany w Szczegółowych:
   • wydzielenie widoku Szczegółów wizyty do oddzielnej strony;
   • dane wyświetlane z podziałem na strony;
   • wyznaczanie liczby danych na stronę;
   • wyznaczanie maksymalnej liczby stron wyświetlanych dla użytkownika;
   • wyznaczanie z jakiego okresu mają być wyświetlane dane (liczba dni);
   • możliwość pozostawienia wszystkich danych Szczegółów wizyt w bazie danych;
   • wyświetlanie w Szczegółach wizyty wyszukiwanego ciągu (w zależności od motywu);
   • oznaczanie dla odwiedzającego przeglądającego statystyki jego własnej wizyty innym kolorem;
  • możliwość deaktywacji panelu administracyjnego;
  • poprawione wyświetlanie antypiksela (stats.php) na serwerach postawionych na systemach Windows;
  • dodane przyciski (de)aktywacji statystyk, trybu konserwacji (także nowość) oraz trybu edycji na stronie głównej Administracji;
  • opcja wykluczenia doliczania wizyt robotów do wizyt i odsłon;
  • implementacja opcji wyłączenia oddzielnego zbierania danych dla każdego miesiąca dla Technicznych itd.;
  • opcja eksportu logów (w tym spełniających wybrane warunki);
  • dodany plik z podziękowaniami dla osób wspierających projekt (w docs/);
  • wyświetlanie komunikatu, gdy dane pochodzą z cache;
  • przeniesienie nowych ciągów do plików językowych i uzupełnienie angielskiego tłumaczenia;
  • aktualizacja instalatora, wsparcie dla aktualizacji danych z wersji 4.0;
  • możliwość edycji nagłówka w Zaawansowanych, dodatkowe zmienne dostępne do wykorzystania;
  • lista ignorowanych podzielona na podstrony;
  • możliwość ustawienia dnia rozpoczynającego tydzień (dla Popularności dni);
  • aktualizacja dodatkowych motywów (DarkGreen i Sand);
  • poważne zmiany w kodach logów;
  • oznaczanie kursywą weekendów w Czasowych i Archiwum;
  • wyświetlanie statusu modułu bazy danych;
  • wyświetlanie informacji o wtyczkach;
  • opcjonalne użycie rozszerzenia mbstring, gdy dostępne;
  • modyfikacje w wykrywaniu wtyczki Flash;
  • preloader dla dynamicznie zmienianych obrazków motywu;
  • wydzielenie wspólnych funkcji JS do oddzielnego pliku;
  • uzależnienie wybranych ikon od motywu;
  • nazwy krajów i języków włączone do pliku językowego;
  • możliwość zdefiniowania dodatkowych elementów motywu za pomocą pliku PHP;
  • dodanie do motywu przełączników, dla niezalogowanych, administratora itd.;
  • i inne różne zmiany i poprawki;
 • 4.5.04 - wersja alfa - 26/01/2007.
  • moduł MySQLi (MySQL Improved);
  • zapamiętywanie motywu wybranego przez użytkownika;
  • wprowadzenie edytora plików konfiguracyjnych (używanych przy wykrywaniu przeglądarek itd. - domyślnie wyłączony);
  • wydzielenie funkcji wykrywających do katalogu var/;
  • zapis informacji o próbach przeglądania statystyk z zabronionych adresów IP;
  • rozbicie pliku funkcji baz danych na dwie części, dzięki czemu nie są ładowane wszystkie do pamięci podczas zbierania danych;
  • nowy wygląd strony przeglądania logów oraz opcje filtrowania / wyszukiwania;
  • dodatkowe opcje konfiguracji z poziomu przeglądania statystyk;
  • administrator może wyświetlić wybraną ilość danych w statystykach Ogólnych i Technicznych;
  • opróżnianie wybranych tabel;
  • wyświetlanie informacji o tym, że grupa jest nieaktywna lub nie są zbierane dla niej dane, w trybie administratora;
  • możliwość wyłączenia zbierania danych dla poszczególnych grup;
  • prosta obsługa wtyczek do panelu administracyjnego;
  • poprawki w działaniu Zaawansowanej konfiguracji;
  • przywracanie domyślnej konfiguracji;
  • zmiany i poprawki w obsłudze kopii zapasowych;
  • nowe antypiksele w domyślnym zestawie;
  • zmiany w wyświetlaniu komunikatów, nowy wygląd, szablony oraz nowe typy (informacja i ostrzeżenie);
  • możliwość włączania i wyłączania "trybu edycji" przez administratora;
  • reorganizacja struktury katalogów;
  • pełna implementacja nowego systemu przechowywania konfiguracji;
  • nowy system motywów;
  • nowy system menu dający jeszcze większe możliwości i kontrolę wyświetlania zależną od poziomu użytkownika;
  • oraz wiele innych drobnych zmian i poprawek;

2006

 • 4.5.03 - wersja preview - 30/12/2006.
  • usunięte wsparcie dla modułu TXT;
  • dodane wykrywanie wyszukiwarek, z których wchodzą użytkownicy;
  • przebudowa nawigacji w panelu administracyjnym;
  • Zaawansowana konfiguracja (w stylu tej dostępnej w Operze);
  • uproszczenie Konfiguracji, poprzez przeniesienie do zaawansowanych zbędnych opcji;
  • nowe opcje panelu administracyjnego;
  • usunięcie wsparcia dla edycji plików językowych (być może zostanie przywrócone w nowej formie lub jako oddzielny skrypt);
  • nowy domyślny antypiksel;
  • nowy favicon, autor: Walerian "Cobra" Walawski;
  • przebudowa instalatora;
  • ikony i nazwy języków oraz krajów, dla wykrytych języków;
  • rozbudowane wykresy, możliwość wyświetlania oddzielnie danych dla odwiedzin unikalnych oraz odsłon, nowe linie pokazujące maksimum, średnią oraz minimum odwiedzin i inne;
  • wykrywanie proxy;
  • dodane wykrywanie nowych przeglądarek, systemów oraz robotów sieciowych;
  • wykrywanie urządzeń przenośnych, w tym głównie telefonów komórkowych;
  • nowa tabela dla wersji systemów operacyjnych;
  • nowa (pseudo ;-)) obiektowa struktura modułów baz danych;
  • łatwiejsza zmiana systemu przekazywania parametrów w adresie;
  • większa konfigurowalność;
  • a także wiele innych różnych zmian ;-);
 • 4.0.49 - 20/09/2006.
  • poprawki w angielskim pliku językowym;
  • poprawki w modułach MySQL oraz SQLite;
 • 4.0.48 - 24/08/2006.
  • dodane niemieckie tłumaczenie (podziękowania dla Fumy);
  • poprawka w sortowaniu nazw języków na liście wyboru;
 • 4.0.47 - 12/08/2006.
  • poprawki w modułach MySQL oraz SQLite;
  • poprawki w sprawdzaniu dostępności nowej wersji;
  • poprawki w wyświetlaniu Popularności stron;
  • kilka innych zmian;
 • 4.0.46 - 08/08/2006.
  • kolejne poprawki przy zapisie konfiguracji;
  • poprawki w modułach MySQL oraz SQLite;
  • kilka innych zmian;
 • 4.0.45 - 03/08/2006.
  • poprawki w modułach MySQL oraz SQLite;
 • 4.0.44 - wersja stabilna - 01/08/2006.
  • przebudowa instalatora;
  • poprawki przy zapisie konfiguracji;
  • zmiany w strukturze bazy MySQL i SQLite;
  • bardziej przejrzyste opcje zbierania danych za pomocą JavaScript;
  • wiele niewielkich poprawek i zmian;
 • 4.0.40 - wersja beta - 20/07/2006.
  • dodane wsparcie dla baz danych (MySQL i SQLite);
  • przebudowa obsługi plików tekstowych (ograniczona);
  • dodane wykrywania wersji przeglądarki, wtyczki Flash itd.;
  • utworzenie skryptu instalacyjnego, także wspomagającego aktualizację z poprzedniej wersji;
  • przebudowa panelu administracyjnego i dodanie wielu nowych opcji ułatwiających zarządzanie;
  • przebudowa struktury katalogów;
  • przebudowa Statystyk czasowych oraz Archiwum, dodanie karty Dane techniczne;
  • dodanie możliwości wyświetlenia statystyk dla danego miesiąca i / lub roku;
  • bardzo wiele innych zmian;
 • 4.0.30 - wersja alfa - 05/07/2006
  Wydanie wersji 4.0 Alfa (niedostępna do pobrania).
 • 4.0.21 - wersja preview - 16/06/2006
  Wydanie wersji 4.0 Preview, umożliwiającej zapoznanie się z nowymi cechami serii 4.0.x.
 • 3.2.05 - 15/04/2006.
  • poprawki w wyświetlaniu pod IE panelu administracyjnego (motyw Default);
  • poprawiony błąd umożliwiający przeglądanie statystyk (panel administracyjny nie był dostępny) po podaniu dowolnego hasła (dotyczy tylko serii 3.2.x oraz 3.1.x);
 • 4.0 - rozpoczęcie prac - 25/03/2006
  Rozpoczęcie prac nad nową wersją skryptu.
 • 3.2.04 - 20/03/2006.
  • kilka małych poprawek;
 • 3.2.03 - 18/03/2006.
  • uzupełniony brak w angielskim tłumaczeniu;
  • poprawka w wyświetlaniu liczby wejść bezpośrednich w przypadku braku stron odsyłających;
 • 3.2.02 - 16/03/2006.
  • pierwsze "oficjalne" wydanie w serii 3.2;
  • dodanie narzędzi umożliwiających resetowanie statystyk za pomocą panelu administracyjnego;
  • sprawdzanie dostępności nowej wersji podczas logowania;
  • wyświetlanie liczby bezpośrednich wejść na stronę w tabeli Źródła;
  • poprawki w wyświetlaniu, gdy nie ma żadnych danych w plikach;
  • wiele różnych drobnych zmian;
 • 3.1.10 - 14/03/2006.
  • pierwsze "oficjalne" wydanie w serii 3.1;
  • zabezpieczenie haseł szyfrowaniem md5;
  • umożliwienie gościowi samodzielnego wybrania motywu z listy dostępnych;
  • częściowe zastosowanie sesji przy zbieraniu danych;
  • kilka nowych opcji konfiguracyjnych;
  • wydzielenie z pliku index.php części odpowiedzialnych za wyświetlanie poszczególnych podstron;
  • integracja panelu administracyjnego, teraz jest on dostępny po wpisaniu adresu: http://twoja.strona.pl/katalog/statystyk/index.php/pl/admin, w związku z czym dodanie nowego pliku motywów, admin.html;
  • zmiany w kodzie inicjującym zbieranie danych, teraz używane są stałe zamiast zmiennych, możliwe jest automatyczne generowanie ID podstrony, adresu i tytułu (w wypadku niezdefiniowania użyty zostanie adres podstrony);
  • wiele różnych drobnych zmian;
 • 3.0.15 - 11/03/2006.
  • przeniesienie plików README do katalogu docs/;
  • poprawka niewłaściwego tytułu przycisku logowania w plikach motywu;
 • 3.0.14 - 18/02/2006.
  • pierwsze "oficjalne" wydanie w serii 3.0;
  • dodanie obsługi motywów;
  • dodanie obsługi wersji językowych;
  • użycie kodowania UTF-8 w celu wyeliminowania problemów z wyświetlaniem znaków narodowych;
  • dodanie zbierania danych na temat rozdzielczości ekranów użytkowników;
  • nowy, ładniejszy domyślny motyw;
  • możliwość zabezpieczenia dostępu do statystyk hasłem;
  • nowe opcje konfiguracyjne w panelu administracyjnym;
  • poprawki w zliczaniu źródeł (możliwość wykluczania zliczania niechcianych odwołań), języków oraz hostów;
  • wydzielenie konwertera danych do oddzielnego pakietu extras;
  • wiele różnych drobnych zmian;
 • 3.0 - 01/02/2006
  Pierwsze testowe wydanie po miesiącu prac.

2005

 • 2.1.26 - 31/12/1005
  "Oficjalna" premiera wersji 2.1.
 • Zintensyfikowanie prac nad skryptem - Grudzień
  Niemal codzienne zmiany i poprawki w skrypcie.
 • 2.1 - 17/12/2005.
  • dodanie Archiwum statystyk;
  • przeniesienie plików danych do oddzielnego katalogu;
  • optymalizacje kodu;
 • 2.0 - 12/12/2005.
  • dodanie opcji wykluczania zliczania wybranych adresów IP;
  • przeniesienie danych konfiguracyjnych do oddzielnego pliku;
  • wprowadzenie możliwości skonfigurowania skryptu za pomocą panelu administracyjnego zabezpieczonego hasłem;
  • dodanie opcji "Zobacz szczegóły wizyty" w widoku Statystyk szczegółowych;
  • wbudowany w panel administracyjny konwerter danych z poprzedniej wersji skryptu;
  • dodanie zbierania informacji o hostach użytkowników;
 • 1.0.5 - Listopad.
  • pierwsze "oficjalne" wydanie;
  • zmiana wyglądu;
  • rozdzielenie kodu odpowiedzialnego za wyświetlanie statystyk od zbierania danych;
  • dużo różnych zmian;
 • 1.0 - 27/06/2005
  Pierwsza "działająca" wersja.
 • Początek prac - Koniec maja.

Wobec despoty wszyscy są równi, mianowicie - równi zeru.

Fryderyk Engels